6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Θεσμικά θέματα

Τα Θεσμικά θέματα περιλαμβάνουν θέσεις, επιστολές παραστάσεις και δράσεις αναφορικά με την θεσμοθέτηση της συνεπιμέλειας.

13/10/2015 | θεσμικά
Κακοποίηση των Παίδων
Η κακοποίηση-παραμέληση των παιδιών είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξακολουθεί να εμφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες, παρά τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και την πρόοδο της παιδαγωγικής σκέψης. Αναφέρεται σε σωματικές και ψυχολογικές κακώσεις και στερήσεις με υπαιτιότητα των ενηλίκων που έχουν αναλάβει την κηδεμονία ενός παιδιού, οι οποίες επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας του σε κοινωνικοσυναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο.
12/10/2015 | θεσμικά
EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Η συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, βασίζεται στις αρχές της νομιμότητας και της ισότητας και αποτελεί εξέλιξη υπαρχόντων θεσμών και διατάξεων, συνεπώς η υιοθέτησή της όχι μόνο δεν δημιουργεί προβλήματα αλλά είναι μονόδρομος για την επίλυση του ζητήματος αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου, όπως προκύπτει στις μέρες μας. Η λειτουργία των οικογενειακών δικαστηρίων σε περιβάλλον κοινής επιμέλειας εξασφαλίζει την υποχρέωση των γονέων στο δικαίωμα του παιδιού ν ανατρέφεται και από τους δύο γονείς.
12/10/2015 | θεσμικά
Αναμόρφωση Οικογενειακού Δικαίου
Τι συμβαίνει σήμερα με τους γονείς που η ανατροφή των παιδιών τους είναι το ίδιο σημαντική και για τους δυο και τι οφείλεται να γίνει από την πολιτεία ;
12/10/2015 | θεσμικά
Η Κακοποίηση των Aνδρών
Ήδη από το 1974 ο Gelles διαπίστωσε ότι οι άντρες σύζυγοι έπεφταν θύματα βίας σχεδόν με την ίδια συχνότητα όσο και οι γυναίκες. Σε πανελλήνια έρευνα (Παπάνης 2004) βρέθηκε ότι οι χωρισμένες γυναίκες είχαν πολύ υψηλότερα ποσοστά αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τους διαζευγμένους άντρες, οι οποίοι καθηλώνονταν για πολλά χρόνια στην τραυματική φάση του χωρισμού. Είναι καιρός η κοινωνία μας να απαγκιστρωθεί από τα στερεότυπα όσον αφορά τα δύο φύλα και να επαναπροσδιορίσει το ρόλο τους.
11/10/2015 | θεσμικά
Η γονική μέριμνα και η επιμέλεια των παιδιών
11/10/2015 | θεσμικά
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η θέσπιση της επικοινωνίας ως δικαιώματος χωρίς αντίστοιχη υποχρέωση προσβάλει και τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού.
11/10/2015 | θεσμικά
Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης
Ν. 3179/2008 - Ν. 4356/2015 Ο θεσμός του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης
11/10/2015 | θεσμικά
Το δικαίωμα του παιδιού σε διατροφή - Η πρόταση του Συνήγορου του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού: "Εφεξής, εάν θεσμοθετηθεί ο κανόνας της εναλλασσόμενης κατοικίας, θα μπορεί να αποτιμάται η προσωπική εργασία για τη φροντίδα του τέκνου και των δύο γονέων, όπως και η στέγη που θα παρέχουν και οι δύο γονείς, οπότε θα είναι μειωμένη η διατροφή σε χρήμα που θα οφείλει ο υπόχρεος γονέας, όπως θα είναι μειωμένες οι ανάγκες (τροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας κλπ) που θα πρέπει να καλύπτει ο δικαιούχος γονέας κατά τον χρόνο που θα μένει με το παιδί, σε σχέση με τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύπτει σήμερα που διαμένει κατά κύριο λόγο με το παιδί, πλην λίγων ημερών το μήνα, που το τέκνο επικοινωνεί με τον άλλο γονέα. Αναλογική μείωση της διατροφής σε χρήμα θα υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος του παιδιού θα μοιράζεται σε ποσοστό διαφορετικό από το εξ ημισείας μεταξύ των γονέων, εφόσον όμως πρόκειται για διαμοιρασμό που ανταποκρίνεται στον κανόνα της κοινής ανατροφής. "  "Η καθιέρωση της αρχής της εναλλασσόμενης κατοικίας δεν θα εξυπηρετήσει μόνο το δικαίωμα του παιδιού σε κοινή ανατροφή και από τους δύο γονείς, ως η πιο συνεπής με αυτό επιλογή του νομοθέτη, αλλά αναμένεται να συμβάλλει στη δραστική μείωση των προβλημάτων μη καταβολής διατροφής από μέρους του υπόχρεου γονέα, που δεν μένει με το παιδί."
11/10/2015 | θεσμικά
Διαζύγιο
11/10/2015 | θεσμικά
Ενδοοικογενειακή βία
11/10/2015 | θεσμικά
Ορισμοί, Νομοθετικά κείμενα
04/10/2015 | θεσμικά
Σύμφωνο κοινής επιμέλειας
Η πρότασή μας: Οι γονείς να συμφωνήσουν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια μετά την διάσταση και το διαζύγιο.Να μοιραστούν ισότιμα τα βάρη της καθημερινότητας. Να υπογράψουν κοινή επιμέλεια.