6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Σύμφωνο κοινής επιμέλειας

Γονείς που αναγκάζονται να τσακωθούν ή γονείς που αναγκάζονται να συνεργαστούν χάριν των παιδιών τους ;

Oι μόνες διαφορές στην ανατροφή που μπορούν να αναστατώσουν πραγματικά ή να βλάψουν τα παιδιά είναι αυτές που προέρχονται από την απόρριψη του ενός γονιού προς τον άλλον. Όταν οι συζυγικές διαφορές και συγκρούσεις υπερκαλύπτουν και το γονεϊκό ρόλο, τότε συνήθως την «πληρώνουν» τα παιδιά. Πέρα, λοιπόν, από οποιεσδήποτε διαφορές, είναι σημαντικό να προσπαθήσουν -πραγματικά για το καλό των παιδιών τους- να εστιάσουν σε αυτά που συμφωνούν, έστω κι αν είναι μόνο ορισμένες βασικές αξίες, και να αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως σύμμαχους, τουλάχιστον σε αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα: Στο να εξασφαλίσουν στο παιδί τους το καλύτερο δυνατό παρόν και μέλλον. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα ανατροφής του παιδιού. Συχνά αυτό είναι εφικτό καθώς συμφωνούν σε πολλά σε ότι έχει να κάνει με το παιδί. Αρχικά οι διαφωνίες τους και οι συγκρούσεις αφορούν τις σχέσεις τους ως ζευγάρι, όταν όμως ξεκινά η σύγκρουση να παίρνει  διαστάσεις ξεχνούν την ιδιότητα του γονιού και μετατρέπονται σε αντίδικους που διαφωνούν σε πολλά και μεταξύ αυτών και για το παιδί.  

Ακόμα και όταν πρέπει να συνεργαστούν αναγκάζονται να διαλέξουν ένα γονιό για τα παιδί τους από το να του προσφέρουν δύο.

Η πρότασή μας: Οι γονείς να συμφωνήσουν να ασκούν από κοινού και την επιμέλεια μετά την διάσταση και το διαζύγιο.

Να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί στη ζωή του παιδιού 

Να ανατρέφουν μαζί το παιδί ανεξάρτητα από οικογενειακή κατάσταση

Να μοιραστούν ισότιμα τα βάρη της καθημερινότητας  

Να υπογράψουν  κοινή επιμέλεια.

Η πραγματική λύση είναι μόνο η νομοθετική καθιέρωση της κοινής επιμέλειας των παιδιών είτε οι γονείς είναι παντρεμένοι ή όχι είτε ζουν μαζί είτε όχι, ώστε να καλλιεργηθεί νοοτροπία συναίνεσης και όχι σύγκρουσης. 

    Ποιά η νομική αξία του συμφώνου συνεπιμέλειας;

Όποια ακριβώς και αυτή του συμφώνου που αναθέτει την επιμέλεια σε ένα γονέα. Το σύμφωνο κοινής  επιμέλειας επίσης είναι ιδιωτικό συμφωνητικό και  συνοδεύει την αίτηση συναινετικού διαζυγίου. Οι  γονείς συμφωνούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού και ρυθμίζουν τον τόπο διαμονής του παιδιού, τον τρόπο άσκησης της επιμέλειας και κοινής φροντίδας και  την κατανομή δαπανών των τέκνων σύμφωνα με τις ανάγκες των τέκνων και τις δυνατότητες τους. Κατανέμουν ανάλογα τον χρόνο τους και τις υποχρεώσεις. Επισημαίνουμε, ότι το συμφωνητικό κοινής επιμέλειας είναι νόμιμο, στηρίζεται στις υπάρχουσες  διατάξεις και μάλιστα το άρθρο 1513  του ΑΚ, είναι απολύτως ισότιμο με το ιδιωτικό συμφωνητικό αναθέσεως της επιμέλειας αποκλειστικά σε ένα γονέα. Περιλαμβάνεται μάλιστα  στην ΤΝΠ Ισοκράτης  του ΔΣΑ ως υπόδειγμα δικογράφου - συμφωνητικού. Τονίζουμε, ότι ήδη έχουν υπογραφεί αρκετά τέτοια συμφωνητικά κοινής επιμέλειας και έχουν  εκδοθεί ήδη αρκετές  αποφάσεις συναινετικών διαζυγίων.

   Ποιοί οι κύριοι όροι ή αρχές του συμφωνητικού κοινής επιμέλειας;

 Το συμφωνητικό κοινής επιμέλειας στηρίζεται στις  εξής αρχές.  

1) Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας  που συμπεριλαμβάνει την επιμέλεια

2) Προσδιορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου με συμφωνία των γονέων

3) Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου, η οποία περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή επίβλεψη, μόρφωση εκπαίδευση. Για την πρακτική εφαρμογή της κοινής επιμέλειας, προτείνουμε οι γονείς να αποφασίζουν από κοινού για τα ζητήματα της μορφώσεως εκπαιδεύσεως ανατροφής και υγείας του τέκνου. Για την  καθημερινή ζωή  του παιδιού προτείνουμε  το μοίρασμα της καθημερινής του φροντίδας ανάμεσα στους δύο γονείς  κατά ίσες  χρονικές περιόδους, με την προυπόθεση  πάντοτε οι γονείς να ζουν στην πόλη  - τόπο διαμονής του παιδιού,ώστε να μη διαταράσσεται το πρόγραμμα του.  Η πρόταση αυτή είναι ενδεικτική. Οι συνθήκες ζωής και  οι ανάγκες  των γονέων και παιδιών αναδεικνύουν τις κατάλληλες και κοινά αποδεκτές, λύσεις.

4) Ελεύθερη καθημερινή επικοινωνία με τον γονέα κατά το  διάστημα  που δεν συγκατοικεί με το παιδί

5) Οι δαπάνες διαβιώσεως του τέκνου, η διατροφή του, προσδιορίζεται με αμοιβαία απόφαση των γονέων, αφού λάβουν υπόψη τις ανάγκες του,  την κατοικία του, το σχολείο, τα εξωσχολικά μαθήματα και τις δραστηριότητες του.   Οι γονείς συμφωνούν σε συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καταβάλλουν ισομερώς ή κατά το ποσοστό που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Ωστόσο είναι δυνατόν να μην προσδιορίσουν κανένα ποσό αλλά να καταβάλλουν ο καθένας όλες τις αναγκαίες δαπάνες κατά το διάστημα που έχει  το παιδί στη φροντίδα του και συγκατοικεί μαζί του, ή να χρησιμοποιούν σχετικές αποδείξεις για τον καθορισμό εξόδων  ή να προσδιορίσουν άλλο τρόπο αντίστοιχο με τα  εισοδήματα και συνήθειές τους. 

6) Σχετικά με τις τυχόν διαφωνίες, προτείνεται να οριστεί από κοινού, ιδιώτης κοινωνικός  λειτουργός που θα συμβουλεύει και θα μεσολαβεί στην επίλυση των  διαφωνιών μεταξύ των γονέων, πριν την τυχόν προσφυγή τους  στα  δικαστήρια.

     Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι:

Ο καθορισμός του τόπου κατοικίας του παιδιού, δηλαδή ο δήμος στον οποίο θα μένει. Θα αλλάζει μόνο με νεώτερη συμφωνία των γονέων ή δικαστική απόφαση.

Μέσα στον τόπο κατοικίας θα μπορεί να διαμένει και με τους δύο γονείς.

Θα συμφωνείται χρόνος που θα διαμένει στο σπίτι του κάθε γονέα. Προτείνουμε εναλλάξ ανά εβδομάδα. Επίσης οι γιορτές και διακοπές.

Θα ορίζεται κοινής αποδοχής κοινωνικούς λειτουργός ή άλλος ειδικός που θα κρατάει κοινωνικό ιστορικό, αντίγραφα τα οποία θα παίρνουν και οι γονείς και ενδεχομένως θα υποβάλλεται στο δικαστήριο. Δηλαδή θα υποβάλλουν σύντομα υπόμνηματα με τις απόψεις τους οι γονείς για να είναι διατυπωμένες και να υπάρχουν στο αρχείο.

Θα συμφωνηθεί το ποσοστό και το ύψος συμμετοχής κάθε γονιού στις δαπάνες ανατροφής του παιδιού.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.