6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Φορολογική Ανισότητα

Έχουμε παιδιά παρά το ότι δεν έχουμε την επιμέλειά τους. Δεν παραιτούμαστε από την ιδιότητά μας του γονέα επειδή αναχρονιστικοί μηχανισμοί επιβάλουν την ανάθεση της επιμέλειας στον ένα γονέα.

Όλα τα μέλη μας φέτος θα δηλώσουν στην φορολογική τους δήλωση (α) τα παιδιά ως προστατευόμενα μέλη και (β) θα ζητήσουν φοροαπαλλαγή από το εισόδημά τους για τη διατροφή που καταβάλουν με δικαστική απόφαση η με συμβολαιογραφική πράξη.

Αν αυτό δεν γίνει δεκτό, τα μέλη μας θ’ ασκήσουν (ι) προσφυγή στον προϊστάμενο Δ. Ο. Υ. και αμέσως μετά την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη αυτής (ii) προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια.

Στα γραφεία του ΓΟΝ.ΙΣ. υπάρχουν υποδείγματα και οδηγίες προσφυγών.

Αυτό που ισχύει στη χώρα μας είναι αντισυνταγματικό διότι׃

Κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 4) «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.»

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κρίθηκαν απαράδεκτες οι διακρίσεις μεταξύ γονέων ως προς την συνταξιοδότηση της μητέρας. Κατ’ επέκταση είναι απαράδεκτες οι διακρίσεις στα φορολογικά, επιδοματικά και άλλα δικαιώματα μεταξύ γονέων με κριτήριο το εάν είναι άνδρες ή γυναίκες.

Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουμε άμεσο ατομικό δικαίωμα, που μπορούμε να το επικαλεστούμε στην Ελλάδα, για την ισότητα στην απολαβή των ωφελημάτων της επιδοματικής και εν γένει οικονομικής πολιτικής της Πολιτείας.

Επίσης εκτός από τη φοροαπαλλαγή ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια δεν έχει κανένα οικονομικό και εργασιακό δικαίωμα (π.χ. στεγαστικό δάνειο με συνυπολογισμό των παιδιών, περικοπή επιδομάτων, μείωση αφορολόγητου, άδειες πατρότητας κτλ.). Ουσιαστικά θεωρείται άγαμος.

Mε απόφαση του πρώην υφυπουργού Oικονομικών κ. A. Mπέζα (ν.3296/2004) καθορίζονται οι νέες δαπάνες που αφαιρούνται είτε από το εισόδημα των φορολογουμένων είτε από το φόρο, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβληθούν με τη φορολογική δήλωση.

Eιδικότερα, οι νέες φοροαπαλλαγές - που θεσπίστηκαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο - αφορούν: Δαπάνες για παιδιά διαζευγμένων γονέων: Oι δαπάνες (ιατρικά, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ασφάλιστρα ζωής κ.λπ.) που καταβάλλει ο διαζευγμένος γονέας στα παιδιά του, τα οποία δεν βαρύνουν τον ίδιο (δεν συγκατοικούν με αυτόν) αλλά τον άλλο γονιό αναγνωρίζονται από την εφορία και μειώνουν το φόρο.

Εκτός από τις αποδείξεις και τις βεβαιώσεις, ο διαζευγμένος γονέας, που πληρώνει τα έξοδα των παιδιών, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόμενα του άλλου γονέα, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, AΦM και Δ.O.Y.

Θετικό βέβαια σαν πρώτο βήμα, δεν λύνει όμως το πρόβλημα του που θα βρεθούν οι αποδείξεις και οι βεβαιώσεις δαπανών μια και την διατροφή υποχρεωτικά καταβάλεται σε χρήμα και τις αποδείξεις τις παίρνει ο γονέας με τον οποίο το τέκνο συγκατοικεί ο οποίος βέβαια τις περνάει στην δική του φορολογική δήλωση.

΄Ετσι λοιπόν συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ίση φορολογική και επιδοματική μεταχείριση και τις πάσης φύσεως ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τους γονείς ανηλίκων τέκνων και για το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού είτε είναι ιαζευγμένος, είτε έχει παιδί εκτός γάμου, που είναι ο πατέρας!

Επίσης διεκδικούμε να τύχουν φοροαπαλλαγής και τα έξοδα που δαπανούνται σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες για να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Επίσης να λαμβάνονται υπ’όψιν στη φορολογική δήλωση τα έξοδα ταξιδιού που δαπανά ο μη έχων την επιμέλεια γονέας για να μπορέσει να συναντήσει το παιδί του όταν εκείνο διαμένει μακριά του. Aκόμη διεκδικούμε δίκαιη διατροφή από τα δικαστήρια σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών και τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων.

Έχουμε καταθέσει υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών Κο Σαχινιδη Φιλ. για να του εκθέσουμε τα αιτήματα του συλλόγου χωρίς δυστυχώς να λάβουμε κάποια απάντηση.

 

ΘΕΜΑ׃ ΑΝΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

 

Έχουμε παιδιά ακόμα και εάν δεν έχουμε την επιμέλειά τους. Δεν παραιτούμαστε από την ιδιότητά μας του γονέα επειδή αναχρονιστικοί μηχανισμοί επιβάλουν την ανάθεση της επιμέλειας στον ένα γονέα.

Όλα τα μέλη μας φέτος θα δηλώσουν στην φορολογική τους δήλωση (α) τα παιδιά ως προστατευόμενα μέλη και (β) θα ζητήσουν φοροαπαλλαγή από το εισόδημά τους για τη διατροφή που καταβάλουν με δικαστική απόφαση η με συμβολαιογραφική πράξη.

Επειδή ξέρουμε ότι αυτό δεν θα γίνει δεκτό, τα μέλη μας θ’ ασκήσουν (ι) προσφυγή στον προϊστάμενο Δ. Ο. Υ. και αμέσως μετά την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη αυτής (ii) προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια .

 

Στα γραφεία του ΓΟΝ.ΙΣ. που απαριθμεί πάνω από 2500 μέλη υπάρχουν υποδείγματα και οδηγίες προσφυγών.

 

Κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος απαγορεύεται κατηγορηματικά κάθε διάκριση, και με ειδικότερη έκφρασή της την ίση συμμετοχή στα φορολογικά βάρη. Αναφέρω σχετικά:

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Άρθρο4 Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κρίθηκαν απαράδεκτες οι διακρίσεις μεταξύ γονέων ως προς την συνταξιοδότηση της μητέρας. Κατ’ επέκταση είναι απαράδεκτες οι διακρίσεις στα φορολογικά, επιδοματικά και άλλα δικαιώματα μεταξύ γονέων με κριτήριο το εάν είναι άνδρες ή γυναίκες.

Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουμε άμεσο ατομικό δικαίωμα, που μπορούμε να το επικαλεστούμε στην Ελλάδα, για την ισότητα στην απολαβή των ωφελημάτων της επιδοματικής και εν γένει οικονομικής πολιτικής της Πολιτείας

Επίσης εκτός από τη φοροαπαλλαγή ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια δεν έχει κανένα οικονομικό και εργασιακό δικαίωμα (π.χ Στεγαστικό δάνειο με συνυπολογισμό των παιδιών, οικογενειακά επιδόματα, άδειες πατρότητας κτλ.), θεωρείται ως άγαμος. Ακόμη διεκδικούμε να τύχουν φοροαπαλλαγής και τα έξοδα που δαπανούνται σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες για να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή επικοινωνία με τα παιδιά τους. Επίσης να λαμβάνονται υπ’όψιν στη φορολογική δήλωση τα έξοδα ταξιδιού που δαπανά για να μπορέσουν να συναντήσει το παιδί του όταν εκείνο κατοικεί μακριά του. Aκόμη διεκδικούμε δίκαιη διατροφή από τα δικαστήρια σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών και τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων.

Κατόπιν των ανωτέρω διεκδικούμε την ίση φορολογική μεταχείριση και πάσης φύσεως ελαφρύνσεις που προβλέπονται για τους γονείς ανηλίκων τέκνων και για το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού είτε είναι διαζευγμένος, είτε έχει παιδί εκτός γάμου, που σύμφωνα με στατιστικές κατά 98% είναι ο πατέρας! Έχουμε καταθέσει πολλά υπομνήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών Κο ΜΠΕΖΑ για να του εκθέσουμε τα αιτηματα του συλλόγου χωρίς δυστυχώς να λάβουμε κάποια απάντηση…!

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.