6972755552, 6986933787 info@gonis.org.gr
 
ΓΟΝ.ΙΣ.

ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΟΝΕΙΣ

Έρευνα..Γιατί ο Πατέρας έχει σημασία για το Παιδί

 

Οι  έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που ο πατέρας τους έχει ενεργό συμμετοχή και φροντίδα έχουν πιο πολλές πιθανότητες

 •  να αναπτύξουν υγιές σώμα και μυαλό


α) Σύμφωνα με τη μελέτη του πανεπιστημίου Γιέιλ ( 1987 ) σε πρόωρα νεογνά , όσο πιο ενεργά συμμετείχε ο Πατέρας στο νοσοκομείο , τόσο πιο γρήγορα αποκτούσε το βρέφος βάρος και τόσο πιο νωρίς έφευγε από το νοσοκομείο . 1) Pruett K . ( 2002 ) “ How Men and Children Affect Each Other’s Development “ citing studies of preterm infants , Gaiter ( 1984 ) and Yogman ( 1987 ) who also found that early involvement from Fathers had a significant effect on reducing vulnerability later in life .
β ) Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι οι αδρές κινητικές δεξιότητες και η νευρομυική κινητική  συναρμογή  αναπτύσσονται και εξελίσσονται όταν ο Πατέρας παίζει και αλληλεπιδρά με το Παιδί συστηματικά . 2 ) Pruett K . ( 2002 ) ibid . , citing a 1980 study by Pedersen who found the more actively involved a 6-month-old-baby had been with his or her father , the higher that baby scored on the Bayley Scales of Infant Development
γ ) Μία μελέτη στη Μελβούρνη στο Κρατικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο( 2007 ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πατέρας ασκεί μεγαλύτερη επίδραση απ’ ότι η Μητέρα στον καθορισμό του βάρους του Παιδιού . 3 ) Murdoch Children’s Research Institute of the Royal Children’s Hospital , Melbourne . Press release “ Father’s Parenting Style Linked to Childhood Obesity “ ( May 7 , 2007 )
δ ) Μία μελέτη στη Νέα Ζηλανδία δείχνει ότι η φυσική και συναισθηματική παρουσία του Πατέρα στην οικογένεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης έναρξης της εφηβείας στα κορίτσια , της σεξουαλικής δραστηριότητας και της εγκυμοσύνης στην εφηβεία . 4 ) Dr Bruce Ellis ,University of Canterbury , Christchurch . View article http :/www.abc.net.au/catalyst/stories/s958787.htm

 

 •   να αναπτύξουν καλές κοινωνικές δεξιότητες , αυτοεκτίμηση και σχέσεις
  • Μία μελέτη ( 1975 ) για τον Πατέρα και το παιδί δείχνει ότι  όσο πιο πολύ συμμετέχει ο Πατέρας στο μπάνιο , το τάισμα και την αλλαγή πάνας  τόσο πιο κοινωνικό γίνεται το παιδί . Επίσης , ένα χρόνο αργότερα , το ίδιο παιδί φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικό σε στρεσσογόνες  καταστάσεις . 5 ) Pruett K . ( 2002 ) ibid . , citing a study by Parke and Sawin ( 1975 ) .
  • Τα βρέφη  που ο Πατέρας τους διαθέτει προσωπικό χρόνο μαζί τους , επιδεικνύουν πιο έντονη κοινωνική και εξερευνητική συμπεριφορά απ’ ότι τα παιδιά που δεν έχουν ανάλογη εμπειρία . 6 ) Adrienne Burgess ( 2007 ) “ The Costs and Benefits of Active Fatherhood “ A Fathers Direct paper prepared to inform British parliament policy review on children and young people .
  • Οι ερευνητές συστηματικά αναφέρουν ότι ο Πατέρας παρά η Μητέρα συμμετέχει στο παιχνίδι πιο συχνά και ενεργητικά , συμβάλλοντας έτσι στη γνωστική , κοινωνικο-συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη του Παιδιού από τη βρεφική ηλικία μέχρι την πρώιμη ενήλικη ζωή . 7 ) Lamb , M . E . ( 1997 ) . “ The Role of the Father in Child Development “  ( 3rd ed . )
  • Οι έφηβοι που μεγάλωσαν νοιώθοντας κοντά στον Πατέρα τους στην εφηβεία ακόμα και στην περίπτωση διαζυγίου , προχωρούν και κάνουν πιο πετυχημένους γάμους . 8 ) Buchanan , Hunt , Bretherton & Bream ( 2001 ) . “ Families in Conflict “ . Citing the Oxford University Longitudinal Study : ( 2001 ) observing 17,000 children who were born in 1958 and who have been followed at ages 7 , 11 , 16 , 23 and 33 .
  • Η μελέτη της κυβέρνησης της Αυστραλίας ( 1999 ) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ‘ ο Πατέρας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο του αγοριού όσο και του κοριτσιού , στην αυτοεκτίμηση , στην καλή συναισθηματική κατάσταση , στην δυνατότητα  να δίνει και να παίρνει αγάπη και στην ικανότητα  της θετικής συμμετοχής μέσα στο  κοινωνικό γίγνεσθαι . 9 ) Graeme Russell ( 1999 ) “ Fitting Fathers into Families : Men and the Fatherhood Role in Contemporary Australia “ Exec . Summary    

 

 •  να είναι λιγότερο ευάλωτα σε συναισθηματικά και νοητικά θέματα υγείας και να διαθέτουν μεγαλύτερες αντιστάσεις

• Ο Πατέρας έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την περιέργεια του βρέφους και να μην επεμβαίνει  ακαριαία σε αντίθεση με τη μητέρα , γεγονός που ενθαρρύνει το μωρό να ασχοληθεί  από μόνο του με πρακτικές και πνευματικές προκλήσεις , ακόμα και να ξεπεράσει την αρχική απογοήτευση σε περίπτωση αποτυχίας . 10 ) Pruett K (2002 ) ibid . , citing a series of studies by Biller and Meredith ( 1974 ) .
• Η μακροχρόνια Μελέτη του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ( 1959 – 2001 ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  τα κορίτσια που ο πατέρας τους επιδεικνύει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή στην ανατροφή τους , διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν αργότερα ψυχικά προβλήματα . 11 ) Buchanan , Hunt , Bretherton & Bream ( 2001 ) . “ Families in Conflict “ . Citing the Oxford University Longitudinal Study : ( 2001 ) observing 17,000 children who were born in 1958 and who have been followed at ages 7 , 11 , 16 , 23 and 33 .
• Οι καλές σχέσεις του παιδιού με τον πατέρα του που δεν έχει την επιμέλεια , μπορούν να το προστατεύσουν από ψυχολογικά προβλήματα στην εφηβεία . 11 ) Buchanan , Hunt , Bretherton & Bream ( 2001 ) . “ Families in Conflict “ . Citing the Oxford University Longitudinal Study : ( 2001 ) observing 17,ooo children who were born in 1958 and who have been followed at ages 7 , 11 , 16 , 23 and 33 .
• Μια άλλη μελέτη επιβεβαιώνει ότι ανεξάρτητα από την ποιότητα της σχέσης μητέρας-παιδιού , το ίδιο αναφέρει ότι όσο πιο κοντά είναι στον πατέρα του , τόσο πιο πολύ νοιώθει ευτυχισμένο, ευχαριστημένο και με λιγότερο άγχος . 12 ) Amato , P . R . ( 1994 ) . “ Father – child relations , mother-child relations , and offspring psychological well-being in early adulthood “ . Journal of Marriage and the Family , 56 ,1031-1042.

 

 • να σπουδάσει, να βελτιώσει τις επιδόσεις του στο σχολείο και να επιλέξει το ίδιο την καριέρα που επιθυμεί

• Η ουσιαστική και υποστηρικτική ενεργός συμμετοχή του πατέρα συνδέεται με μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τα νήπια , από την καλύτερη γλωσσική εξέλιξη μέχρι και υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης . 13 ) Adrienne Burgess “ The Costs and Benefits of Active Fatherhood “ A Fathers Direct paper prepared to inform British parliament policy review on children and young people , 2007 . p30 citing a study by Yogman ( 1995 ).
• Η ενεργή συμμετοχή του πατέρα όταν το παιδί είναι στην ηλικία των 7 , συνδέεται άμεσα με την μετέπειτα επιτυχία του παιδιού σε επίπεδο εκπαίδευσης και μόρφωσης . 11 ) Buchanan , Hunt ,Bretherton & Bream ( 2001 ) . “ Families in Conflict “ . Citing the  Oxford University Longitudinal Study : ( 2001 ) observing 17,000 children who were born in 1958 and who have been followed at ages 7 , 11 , 16 ,23 and 33 .
• Η σταθερή και αποφασιστική  πατρότητα και όχι υπερβολικές παροχές είναι ο καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης για επιτυχία του παιδιού στο σχολείο . Για τα παιδιά που ο πατέρας τους δεν έχει την επιμέλεια , έχει πολλαπλά αποτελέσματα γιατί έχει την ίδια αξία με τη διατροφή για το παιδί . 12 ) Amato ,P . R . ( 1994 ). “ Father –child relations , mother-child relations , and offspring psychological well-being in early adulthood ‘ . Journal of Marriage and the Family , 56,1031-1042 .
• Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ( 1993 ) για τον πατέρα και το παιδί εξετάζοντας τέσσερεις γενιές , κατέληξε ότι η ενεργή συμμετοχή του πατέρα αποτελεί  καθοριστικό παράγοντα για την εκπαιδευτική , κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία του παιδιού στην πρώιμη ενήλικη ζωή του . 14 ) Snarey  , J ( 1993 ) . ‘ How Fathers Care for the Next Generation ‘ . Cambridge , MA : Harvard University Press.

 

 • να διατρέχει μικρότερο κίνδυνο να εμπλακεί σε παράνομη ,αντικοινωνική και καταστροφική συμπεριφορά


• Μια πληθώρα μελετών αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι οι καλές σχέσεις με τον πατέρα μπορούν να αποτρέψουν ειδικά τα αγόρια από παράνομες πράξεις , παραβατική συμπεριφορά , φυλάκιση και επανάληψη των ίδιων πράξεων. Το αντίθετο,υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συμμετέχουν και συμβάλλουν θετικά στον κοινωνικό ιστό και γίνονται παραγωγικοί πολίτες . 11 ) Buchanan , Hunt , Bretherton & Bream ( 2001 ). ‘ Families in Conflict ‘ .Citing the Oxford University Longitudinal Study : ( 2001 ) observing 17,000 children who were born in 1958 and who have been followed at ages 7 , 11 , 16 , 23 and 33 .


   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

  Είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ενώ η ενεργός συμμετοχή του πατέρα αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη του παιδιού, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες  όπως και άλλες μεταβλητές συνισταμένες και φυσικά η ελεύθερη βούληση του ίδιου του παιδιού . Κανείς δεν εγγυάται ότι ο ιδανικός πατέρας θα φέρει και τα ιδανικά αποτελέσματα. Σίγουρα όμως αυξάνει τις πιθανότητες για κάτι τέτοιο. Μετά από όλες τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες , θα πρέπει να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό τουλάχιστο το 80%  και να μην μοιρολογούμε για τις ελάχιστες φορές που δεν τα καταφέραμε. Στην πραγματικότητα , θα πρέπει να απαλλάξουμε τα παιδιά μας από πρότυπα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα!
bid : του ιδίου συγγραφέως
Citing . (= παράθεση, παραπομπή)
 

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ έγινε την 2012-11-30  απο την Εθελόντρια ειδικό του ΓΟΝ.ΙΣ.

Μαίρη Γεωργιάδου
Συντονίστρια Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ

Μεταφράστρια DipTrans Institute of Linguists of London

 

 

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΟΝ.ΙΣ.

Αναγκαία αποδυκνύεται η εδραίωση της καλής  πρακτικής για τη θετική αντίληψη για τον άντρα καθώς και η συμμετοχή του πατέρα μέσα σε ένα πλαίσιο δικαίου και για τα δύο φύλα. Η θετική αξιολόγηση της μοναδικής και σημαντικής συμβολής της παρουσίας του πατέρα στην οικογένεια και την κοινότητα, αποτελεί τον βασικό πυλώνα του πλαισίου. Οι έρευνες επαναβεβαιώνουν τις αρχές που ρητά εναγκαλίζουν τον πατέρα  και την καλή πρακτική της συμμετοχής του πατέρα. Επιπλέον, η ολοένα και μεγαλύτερη δέσμευση του πατέρα στον τομέα της φροντίδας του παιδιού και στην οικιακή ζωή,προάγει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δίκαιη αντιμετώπιση της μητέρας τόσο μέσα όσο και έξω από την οικογένεια. Ετσι εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η ισότιμη δυνατότητα και των δύο φύλων γονέων στην εργασία.

 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ

Θα μας ενδιέφερε η άποψή σας για το παραπάνω κείμενο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Tο gonis.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το gonis.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.